Samles 2024/25 - Antologi

Samles er en leseaksjon for videregående som består av en antologi med åtte lengre utdrag fra nyere norske og oversatte bøker. 
Formålet med aksjonen er å undersøke hvordan lesing og litterære samtaler kan bidra til forebygging av mobbing, utenforskap og diskriminering. 
 
VIKTIG INFORMASJON OM BESTILLING!
Merk at det er stykkbestilling, og ikke klassesett.
Hvis du bestiller 10, vil du få 10 antologier.
 
Antologiene blir sendt til påmeldte skoler og bibliotek i september.
 
Tekster, lydfiler og lærerressurser vil være tilgjengelig på foreningenles.no/reintekst. 
 
Ved å bestille forplikter du deg til å fylle ut et evalueringsskjema ved endt prosjektperiode. 
 
Ta kontakt med prosjektansvarlig Marte Waagaard vikar@foreningenles.no dersom du har spørsmål."