Tid for ti

SENDES PAKKEVIS!


Tid for ti er ein nasjonal, nynorsk leseaksjon på 7. trinn fra januar til juni 2024.

Hjartet i Tid for ti er ein antologi med utdrag frå ti bøker tilpassa målgruppa. Til aksjonen følgjer og ei eiga nettside, tidforti.no, med tekster, lydfiler, aktivitetar og lærarrettleiing.

Påmeldingsfrist 10. november 2023
Utsending av antologiar startar den første veka i januar 2024.

Spørsmål?
Kontakt les@foreningenles.no